A legutóbbi frissítés ideje:
2010/11/28 18:22
TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0003
A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Kedvezményezett: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Elérhetőség: Kutatóegyetemi-pályázati Projektiroda: www.elte.hu/kppi
Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség: www.nfu.hu
Közreműködő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága: www.okmt.hu
LEGÚJABB LEGFONTOSABB...Vegyész MSc Nagyműszeres Laboratórium

A Vegyész MSc Nagyműszeres Laboratórium egyik helyszíne a SEM laboratórium. A szemeszter folyamán három csoportban 15 fő vesz rész a laboratórium 6-6 órás munkájában. A mérési gyakorlat mellett a hallgatók előadásokat hallgatnak a berendezés működéséről. Az előadások anyaga letölthető itt.

Kutatók Éjszakája

Az ELTE TTK Központi Kutató és Műszer Centrum is részt vesz az idei Kutatók Éjszakája programban .
A Centrum részéről Erőss Anita az egyik főszereplője a Tudásjárat elnevezésű programpontban.
A tudásjáratról bővebb információ itt található.

Képgaléria

Képgaléria készült a 2011. november 20-i kiállítás képeiből.
A galéria képei

Centrum megalakulás

A Természettudományi Kar Kari Tanácsa 2011. november 16-i határozatával létrehozta a Dékáni Hivatalon belül a „Nagyműszeres Kari Kutató és Műszer Centrum”-ot.
A Centrum alapító okirata.

A Centrum eszközei

A Centrum eszközállományának alapját a TÁMOP pályázatban beszerzett négy műszer alkotja. A megalakulás óta azonban további laboratóriumok csatlakozásával bővült a műszerállomány.
Az ELTE TTK Központi Kutató és Műszer Centrum eszközei

Raman-spektrométer LabRAM HR800
Gyártó: Horiba Jobin Yvon

Kapcsolattartó személy:
Szabó Csaba

A műszer honlapja

A Raman-spektroszkópia a rezgési spektroszkópiai módszerek egyike. A rezgési spektroszkópiai módszerekkel a molekulákban vagy kristályos anyagokban lévő kötések (kötött atomcsoportok) rezgései, periodikus oszcillációi vizsgálhatók, így áttételesen egyszerre kémiai és lokális szerkezeti információt képesek megmutatni. A Raman-szórás a látható fény rugalmatlan szóródása egyes kötések, illetve atomcsoportok rezgőmozgásán. A Raman-spektroszkópiában az ebből származó, gyenge, szórt fényt vizsgáljuk. Az atomi elrendeződések különbsége (összetételbeli vagy szerkezeti eltérések) a Raman-szórási sávok spektrális helyzetében, vagyis a Raman-spektrumok különbözőségében is megmutatkozik. Ennek megfelelően a teljes spektrumok alapján egyszerű, gyors fázisazonosításra nyílik lehetőség („ujjlenyomat-technika”), illetve egyes szórási sávok spektrális paramétereiből fizikai vagy kémiai tulajdonságok (feszültség, hibasűrűség, kémiai helyettesítés stb.) számszerűsítésére is van lehetőség. A vizsgálat a mért anyagot nem roncsolja, a legegyszerűbb esetben még minta-előkészítésre sincs szükség. A Raman-mikroszkópi berendezésben minden anyag mérhető, melyről mikroszkópi kép készíthető. A mozgatható mintaasztallal felszerelt Raman-mikrospektrométer a spektrumokból azonosított anyagok vagy tulajdonságok térbeli (xy, xz, de akár xyz) eloszlásának vizsgálatára is alkalmas makro- és mikro-felbontással. Kiegészítő eszközökkel a Raman-mikrospektroszkóp képessé tehető nagyméretű objektumok (műtárgyak, régészeti leletek stb.), illetve folyadékok mérésére is.

Minta-előkészítés

A Raman-spektroszkópiai pontmérések nem igényelnek minta-előkészítést, amíg a vizsgálni kívánt pont vagy felület a mikroszkópban valamelyik objektív fókuszpontjába hozható. Arra kell ügyelni, hogy a nagyítás változtatásakor (objektívcsere során) a hosszabb, kisebb munkatávú objektív ne ütközzön a minta kiálló részeibe, mert az károsodást, szennyeződést okozhat az objektívben. Minta-előkészítésre akkor van szükség, ha a minta nem fér a mikroszkópba vagy a felszíne helyett a belsejére vagyunk kíváncsiak. Ilyen esetben az anyagot össze kell törni és egy darabját vagy a porából egy keveset használni. Ha a mintafelszín alatt vagy keresztmetszeten kívánunk mérési pontokat kiválasztani vagy Raman-térképet készíteni, sík csiszolatot kell készíteni jó minőségű polírozással.

Vissza a lap tetejére