A legutóbbi frissítés ideje:
2010/11/25 20:13
TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0003
A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Kedvezményezett: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Elérhetőség: Kutatóegyetemi-pályázati Projektiroda: www.elte.hu/kppi
Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség: www.nfu.hu
Közreműködő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága: www.okmt.hu
LEGÚJABB LEGFONTOSABB...Vegyész MSc Nagyműszeres Laboratórium

A Vegyész MSc Nagyműszeres Laboratórium egyik helyszíne a SEM laboratórium. A szemeszter folyamán három csoportban 15 fő vesz rész a laboratórium 6-6 órás munkájában. A mérési gyakorlat mellett a hallgatók előadásokat hallgatnak a berendezés működéséről. Az előadások anyaga letölthető itt.

Kutatók Éjszakája

Az ELTE TTK Központi Kutató és Műszer Centrum is részt vesz az idei Kutatók Éjszakája programban .
A Centrum részéről Erőss Anita az egyik főszereplője a Tudásjárat elnevezésű programpontban.
A tudásjáratról bővebb információ itt található.

Képgaléria

Képgaléria készült a 2011. november 20-i kiállítás képeiből.
A galéria képei

Centrum megalakulás

A Természettudományi Kar Kari Tanácsa 2011. november 16-i határozatával létrehozta a Dékáni Hivatalon belül a „Nagyműszeres Kari Kutató és Műszer Centrum”-ot.
A Centrum alapító okirata.

A Centrum eszközei

A Centrum eszközállományának alapját a TÁMOP pályázatban beszerzett négy műszer alkotja. A megalakulás óta azonban további laboratóriumok csatlakozásával bővült a műszerállomány.
Az ELTE TTK Központi Kutató és Műszer Centrum eszközei

Kétsugaras pásztázó elektronmikroszkóp

Az ELTE TTK intézeteiben folyó kutatások, amelyek alkalmazni fogják a pásztázó elektronmikroszkóppal elérhető vizsgálati eredményeket:

 • Termikus plazmaszintézissel előállított nanokristályos kerámiaporok szerkezetének vizsgálata az előállítási paraméterek függvényében.
 • Nagymértékű képlékeny deformációval előállított ultrafinom-szemcsés fémek (Al, Ni, Cu, Au, Ag, Fe, Ti, Mg stb.) mikroszerkezete és mechanikai tulajdonságai közötti kapcsolat kutatása (könyöksajtolás, nagynyomású csavarás stb.).
 • Mg és Al alapú túltelített szilárd oldatokból kiindulva, a magas hőmérsékletű könyöksajtolás hatása a mátrix mikroszerkezetére, illetve a nanoszemcsés kiválások kialakulására.
 • Tömbi amorf fémötvözetek hőkezelésével előállított amorf-nanokristályos kompozit mikroszerkezete és mechanikai viselkedése (magas és alacsony hőmérsékleten) közötti korreláció vizsgálata.
 • Különböző szemcseméretű fémporok (pl. Al, Ni) keverékéből porkohászati módszerekkel (HIP, SPS) előállított nanokristályos kompozitok heterogén mikroszerkezetének vizsgálata.
 • A szinterelési körülmények (hőmérséklet, nyomás) hatásának vizsgálata nanokristályos gyémánt és SiC porokból tömörített minták mikroszerkezetére.
 • Multifunkcionális polimer gélek és kompozitok kifejlesztése.
 • Nanoporok szintézise (kobalt-ferrit), aerogélek (alumínium-oxid, alumínium-szilikát) porózus szerkezetének vizsgálata. Biokerámiák (kalcium-szilikát) felületvizsgálata.
 • Sol-gél technikával előállított kalcium-szilikát-foszfát és alumínium-oxid bioanyagok nanostruktúrájának vizsgá-lata.
 • Polimer bevonatok szerkezetének vizsgálata funkcionális textilszálak kifejlesztéséhez.
 • Kolloidális gyógyszerhordozók előállítása.
 • Sejtmembrán modellek és biológiai aktivtással rendelkező anyagok kölcsönhatásának tanulmányozása.
 • A specifikus sejtadhéziót befolyásoló felületi bevonat kialakítása, a felület kémiai és morfológiai szerkezetének, a mintázatnak hatása a különböző sejtek tapadási viselkedésére.
 • Közepes energiájú nehézionokkal besugárzott réteges szerkezetű anyagok és kerámiák felületén kialakuló nanostruktúrák vizsgálata.
 • Amorf mikro- és nanokristályos anyagok termikus és mechanikai stabilitása.

A SEM/FIB rendszer lehetőségeinek kihasználása a földtudomány és a régészet területén is nagy lehetőségeket rejt magában. A projekt keretében a rendelkezésre álló kétsugaras elektronmikroszkóp segítségével terveink között szerepel a litoszféra különböző mélységeiből származó kőzetek nano méretű folyadék- és olvadék-zárványainak vizsgálata, amelyre eddig nem volt lehetőségünk. A műszer alkalmas a szemcse- és zárványhatárok 3-dimenziós geometriájának meghatározására. Az orientációvizsgálat, a nanoszkópia és az analitika együttes alkalmazásával vizsgálhatóvá válik a földköpenyben migráló fluidumok és olvadékok minősége, a köpenyt ért deformáció és a könnyen deformálható víz- és karbonáttartalmú ásványok kapcsolata. Ez utóbbiak akár a földrengések kipattanásáért is felelősek lehetnek. A kőzet–fluidum kölcsönhatás során keletkező nano-méretű ásványtársulások és azok kapcsolatának vizsgálata az eredeti kőzettel és a kísérő fluidummal teljesen új terület, amelynek alkalmazása az iparban (érc- és szénhidrogén-kutatásban) számos új lehetőséget nyújthat. A nano mérettartományban elvégezhető vizsgálatokkal a karbonátkorrózió és barlangképződés tanulmányozásának új fejezete nyílik meg. Lehetőség nyílik a vákuumérzékeny biológiai minták közvetlen vizsgálatára is, amellyel a mikrobáknak a barlangképződésben és az ásványkiválásban betöltött szerepe is tanulmányozható. A paleotalajok alkotóelemeinek nagy felbontású vizsgálata a környezeti változások pontosabb rekonstruálását teszi lehetővé.

A régészeti kutatások előtt is új lehetőségek nyílnak. Bonyolult felületi rétegszerkezettel jellemezhető műtárgyak, pl. festett, mázas kerámiák, festmények vagy fémtárgyak nanoszerkezeti vizsgálatával felderíthetők a kerámiaégetés pontos körülményei; a máz alatti és feletti díszítési technikák során felhordott anyag és a műtárgy reakciótermékei; a különféle mázkészítési receptek és azok idő- és térbeli változásai, valamint a korróziós rétegek morfológiái. A vizsgálatok lehetőséget teremtenek olyan rutinszerű mérési eljárások kidolgozására, amelyek azután az alap- és az alkalmazott kutatásban egyaránt alkalmazhatók.