A legutóbbi frissítés ideje:
2013/3/29 13:17
TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0003
A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Kedvezményezett: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Elérhetőség: Kutatóegyetemi-pályázati Projektiroda: www.elte.hu/kppi
Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség: www.nfu.hu
Közreműködő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága: www.okmt.hu
LEGÚJABB LEGFONTOSABB...Vegyész MSc Nagyműszeres Laboratórium

A Vegyész MSc Nagyműszeres Laboratórium egyik helyszíne a SEM laboratórium. A szemeszter folyamán három csoportban 15 fő vesz rész a laboratórium 6-6 órás munkájában. A mérési gyakorlat mellett a hallgatók előadásokat hallgatnak a berendezés működéséről. Az előadások anyaga letölthető itt.

Kutatók Éjszakája

Az ELTE TTK Központi Kutató és Műszer Centrum is részt vesz az idei Kutatók Éjszakája programban .
A Centrum részéről Erőss Anita az egyik főszereplője a Tudásjárat elnevezésű programpontban.
A tudásjáratról bővebb információ itt található.

Képgaléria

Képgaléria készült a 2011. november 20-i kiállítás képeiből.
A galéria képei

Centrum megalakulás

A Természettudományi Kar Kari Tanácsa 2011. november 16-i határozatával létrehozta a Dékáni Hivatalon belül a „Nagyműszeres Kari Kutató és Műszer Centrum”-ot.
A Centrum alapító okirata.

A Centrum eszközei

A Centrum eszközállományának alapját a TÁMOP pályázatban beszerzett négy műszer alkotja. A megalakulás óta azonban további laboratóriumok csatlakozásával bővült a műszerállomány.
Az ELTE TTK Központi Kutató és Műszer Centrum eszközei

Az oldal frissítése megszűnt

A Szubmikroszkópos anyag- és élettudományi kutatások téma a TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0003 pályázat alprojektjeként működött 2010. és 2012. között. A téma sikerrel lezárult, ezért az alprojekt honlapjának frissítése megszűnt.

Hamarosan elindul az ELTE TTK Központi Kutató és Műszer Centrum új honlapja.

A kétsugaras pásztázó elektronmikroszkópos laboratórium honlapja a http://sem.elte.hu címen érhető el.

Tovább az oldalra

A Szubmikronos anyag- és élettudományi kutatások az ELTE  „Európai Léptékkel a Tudásért, ELTE” elnevezésű projektjének alprojektje, amely a Természettudományi Karon valósul meg.

Az ELTE Természettudományi Kara az ország egyik legjelentősebb multidiszciplináris természettudományi kutatási bázisa. A Kar Fizikai-, Kémiai-, Biológiai- és Földtudományi Intézeteiben, valamint Környezettudományi Centrumában számos kutatócsoport folytat szubmikroszkópos vizsgálati technikákon alapuló anyagfizikai, kémiai anyagtudományi, biológiai kutatásokat. Ezeken a területeken a kutatás az elmúlt két évtizedben a 100 nanométer alatti objektumok vizsgálata felé haladt a legnagyobb intenzitással. Ez a tartomány egyrészt interdiszciplináris megközelítést, másrészt nagyfelbontású, világszínvonalú mikroszkópi és spektroszkópiai eszközöket igényel. Az alprojekt keretében megvalósítandó fejlesztésekkel egy Anyag- és Élettudományi Szerkezetkutató Centrumot alakítunk ki az ELTE Természettudományi Karán, amelynek alapeszközei lesznek a pályázati támogatással beszerzett műszerek.
A Szerkezetkutató Centrum most kialakítandó laboratóriumai: Ezek a Középmagyarországi Régióban páratlan eszközök mind az oktatásban, mind az ipari partner kapcsolatokban jelentős fejlődést eredményeznek, és a természettudományos felsőoktatás vonzerejét is emelni fogják. A Centrum létrehozása új multidiszciplináris témák kialakításához is vezet (pl. a TTK intézeteinek kutatásain túlmenően a Bölcsészettudományi Kar Régészettudományi Intézetének archeometriai kutatásait is támogatni fogja), és csökkenti a kutatási tevékenység széttagoltságát.
A projekt célja továbbá az, hogy az oktatók/kutatók szellemi potenciáljának növelése révén emelkedjen az oktatás színvonala, a K+F+I tevékenység eredményessége és hatékonysága (új doktori és mesterkurzusok, műhelyek, kutatói továbbképzések, kiemelkedő hazai és külföldi szakemberek meghívása, kapcsolatok bővítése a hazai ipari cégekkel és K+F tevékenységet folytató intézetekkel).