A legutóbbi frissítés ideje:
2010/11/28 18:22
TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0003
A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Kedvezményezett: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Elérhetőség: Kutatóegyetemi-pályázati Projektiroda: www.elte.hu/kppi
Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség: www.nfu.hu
Közreműködő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága: www.okmt.hu
LEGÚJABB LEGFONTOSABB...Vegyész MSc Nagyműszeres Laboratórium

A Vegyész MSc Nagyműszeres Laboratórium egyik helyszíne a SEM laboratórium. A szemeszter folyamán három csoportban 15 fő vesz rész a laboratórium 6-6 órás munkájában. A mérési gyakorlat mellett a hallgatók előadásokat hallgatnak a berendezés működéséről. Az előadások anyaga letölthető itt.

Kutatók Éjszakája

Az ELTE TTK Központi Kutató és Műszer Centrum is részt vesz az idei Kutatók Éjszakája programban .
A Centrum részéről Erőss Anita az egyik főszereplője a Tudásjárat elnevezésű programpontban.
A tudásjáratról bővebb információ itt található.

Képgaléria

Képgaléria készült a 2011. november 20-i kiállítás képeiből.
A galéria képei

Centrum megalakulás

A Természettudományi Kar Kari Tanácsa 2011. november 16-i határozatával létrehozta a Dékáni Hivatalon belül a „Nagyműszeres Kari Kutató és Műszer Centrum”-ot.
A Centrum alapító okirata.

A Centrum eszközei

A Centrum eszközállományának alapját a TÁMOP pályázatban beszerzett négy műszer alkotja. A megalakulás óta azonban további laboratóriumok csatlakozásával bővült a műszerállomány.
Az ELTE TTK Központi Kutató és Műszer Centrum eszközei

Lumineszcens kormeghatározó műszer

Kapcsolattartó személy:
Szabó Csaba

A műszer honlapja

A lumineszcens kormeghatározás a radiometrikus kormeghatározások csoportjába tartozik. Világszerte egyre elterjedtebb, mert a földtörténeti közelmúlt (negyedidőszak) üledék-felhalmozódási és eróziós folyamatainak kormeghatározása a környezet alakulása és a klímaváltozás összefüggéseinek feltárása érdekében értékes információkat szolgáltat. A módszer lényege az egyes ásványokban (kvarc, földpát, cirkon) háttérsugárzás hatására csapdázódott elektronok mennyiségének (a lumineszcens jel nagyságának) mérése, és így a minta betemetődésétől/felhevítésétől számított idő (lumineszcens kor) meghatározása. A lumineszcencia egyedüli módszerként az üledékszemcsék betemetődési koráról szolgáltat közvetlen információt, és egyaránt használható eolikus, fluviális, glacio-fluviális, vagy tengeri-tavi üledékek datálására. Két fő típusa ismeretes: az egyik a termolumineszcencia (TL, hevített anyagok datálására); a másik, földtani vizsgálatok esetén elterjedtebb típusa az optikai lumineszcencia (optically stimulated luminescence: OSL). A különböző lumineszcens módszerekkel meghatározható időintervallum néhány 10 évtől több 100 000 évig terjed.

Minta-előkészítés

A lumineszcens minták előkészítéséhez (szárítás, kémiai előkészítés, megfelelő szemcseméret leválasztása, a kvarc és a különböző földpátok szeparálása) egy speciális, vörös fénnyel megvilágított, minden egyéb fényforrástól elszigetelt mintaelőkészítő laboratóriumban zajlik. A szintén vörös fénnyel megvilágított lumineszcens mérőlaboratóriumban egy Risø TL/OSL DA-20 C/D gyártmányú, automatizált termo- és fotolumineszcens leolvasó berendezés működik, amely alkalmas szobahőmérséklettől 700°C-ig történő hevítéses, valamint infravörös (870 nm-es IR LED, >135 mW/cm2) és kékfénnyel (470 nm-es kék LED, >80 mW/cm2) történő optikai gerjesztésre (OSL). A lumineszcens mérések gyors és pontos végrehajtásához szükséges a nagy befogadóképességű, sorozatméréseket lehetővé tevő 48 mérőhelyes, mérőhelyenként külön is fűthető mintatartó, automatizált vákuumkamrás mintacserélővel. A minták besugárzása béta-forrással (90Sr/90Y, 1,48 GBq) történik.

Alkalmazási területek

A vizsgálat alkalmas a közép- vagy késő-pleisztocén, illetve a holocén üledékek kormeghatározására, és így komplex folyamatok megismerésére (pl. negyedidőszaki szárazföldi üledékes rétegsorok datálásával paleoklíma változások, felszínfejlődés vagy folyóvízi mederdinamika rekonstruálása)

Lehetőség van: eolikus üledékek, fluviális üledékek, glaciális, glacio-fluviális üledékek, tavi- és tengeri üledékek, barlangi üledékek, vulkáni kőzetek mérésére.

Emellett a módszert gyakran alkalmazzák régészeti leletek, vagy a lelőhelyek különböző rétegeinek kormeghatározására is, azaz égetett agyagedények és téglák kormeghatározására, valamint műtárgyak eredetiségének vizsgálatára.

Vissza a lap tetejére